اولین جایگاه از 48 جایگاه پروژه ساخت جایگاه های تک سکوی شهرداری تهران

به آدرس: بزرگراه شیخ فضل اله نوری شمال به جنوب،بعد از بزرگراه حکیم، خروجی پاس فرهنگیان، نبش خیابان گلابتون

ساخت جایگاه در 62 روز کاری

تاریخ شروع عملیات 25/07/97

تاریخ اتمام عملیات 12/10/97

مجهز به سیستم جمع آوری بخارت بنزین از سطح جایگاه و دوستدار محیط زیست