تولید لوله‌های بدون درز حفاری، به کارفرمایی شرکت کالای نفت

شرح پروژه
  • ویژگی اول این پروژه
  • ویژگی دوم پروژه
  • ویژگی سوم پروژه