لوله حفاری

شرکت ساخت تجهیزات گاز تامکار، طراحی و ساخت کارخانه ی تولید لوله های حفاری را با انعقاد قراردادی با شرکت ملی نفت در سال 1398 آغاز نمود. در این فرایند، ابتدا لوله های خام حفاری از شرکت های بین المللی تامین و برای اتصال Pin  و Box به کارخانه حمل می شود.  پس از تکمیل فرآیند ساخت لوله های حفاری، این لوله ها به شرکت ملی نفت به عنوان کارفرما تحویل می گردد. در زیر بخشی از اطلاعات کارخانه و ظرفیت و مشخصات خط تولید آورده شده است.

  • اطلاعات کارخانه:
  • ..
  • ..
  • ظرفیت و مشخصات خط تولید:
  • ..
  • ..
  • ..