ساخت و راه اندازی ایستگاه های CNG

هر تجهیزی برای عملکرد مناسب نیاز به تعمیرات دوره ای دارد. مشتریان شرکت ساخت تجهییزات گاز تامکار نیز برای افزایش عمر عملکرد تجهیزات خریداری شده، به همراه محصول، دفترچه نحوه نگهداری و تعمیرات دوره ای را دریافت  میکند. تعمیرات دوره ای نیاز به قطعات یدکی داشته و ما از طریق نمایندگان خود در سرتاسر کشور، علاوه بر تامین قطعات یدکی، خدمات مورد نیاز مشتریان را در اسرع وقت تامین میکنیم.

یک شرکت تابعه را به عنوان شرکت خدمات پس از فروش اختصاص داده است. این شرکت از طریق شرکت تابعه خود ” تامکار ” متعهد شده است تا در تمام مراحل بهره برداری و نگهداری  جایگاه و سایر محصولات خریداری شده در کنار مشتریان خدمات شایسته ای را ارائه کند. ما محصولات خود را بر اساس درخواست مشتری تضمین و ضمانت می کنیم. درصورت درخواست مشتری، ما کلیه خدمات مورد نیاز را در زمان سرویس دوره ای و زمان نگهداری محصولات خود انجام می دهیم.

TGECیک شرکت تابعه را به عنوان شرکت خدمات پس از فروش اختصاص داده است. این شرکت از طریق شرکت تابعه خود ” تامکار ” متعهد شده است تا در تمام مراحل بهره برداری و نگهداری  جایگاه و سایر محصولات خریداری شده در کنار مشتریان خدمات شایسته ای را ارائه کند. ما محصولات خود را بر اساس درخواست مشتری تضمین و ضمانت می کنیم. درصورت درخواست مشتری، ما کلیه خدمات مورد نیاز را در زمان سرویس دوره ای و زمان نگهداری محصولات خود انجام می دهیم.