تجهیزات CNG

شرکت ساخت تجهیزات گاز تامکار، طراحی و ساخت  انواع تجهیزات  ایستگاه های سوخت CNG مانند  کمپرسور، دیسپنسر، خشک کننده، مخازن و  سایر سیستم های سوخت رسانی را  از  سال 1379  آغاز نموده و تاکنون بیش از 400 جایگاه را با استفاده از تجهیزات ساخته شده تجهیز نموده است.