تامین قطعات یدکی

تمامی تجهیزات، خصوصا تجهیزات دوار استهلاک داشته و لازم است برخی از قطعات آن  بصورت دوره ای تعویض گردند. تجهیزات جایگاه های سوخت گاز، در مناطق مسکونی و شهری مستقر بوده، لذا عملکرد ایمن آنها برای مشتریان اهمیت فوق العاده ای دارد. لذا لازم است تعویض قطعات حساس آن در دوره های سفارش شده با دقت مناسب انجام پذیرد. از این رو، برای رضایت مشتریان، دسترسی به قطعات یدکی جهت تعمیر و نگهداری با قیمت منطقی و مناسب یک تعهد الزام آور برای شرکت ساخت تجهیزات  گاز تامکار محسوب میگردد