بهره برداری از دستگاه CNG

در مواردی که مشتریان ما برای راه اندازی ایستگاه های سوخت کامل نیازمند راهنمایی و کمک باشند، ما کارشناسان شرکت را در صورت درخواست مشتری جهت راه اندازی دستگاه ها و آموزش مشتری اعزام میکنیم