جایگاه‌ها

نام جایگاه نام نمایندگی نوع جایگاه ظرفیت فشار ورودی
دوقره ضیاالدین نوساز سامانه آدان CNG-Gasoline 750 250
شرکتی خوی نوساز سامانه آدان CNG-Gasoline 750 250
حسن نژاد نوساز سامانه آدان CNG-Gasoline 750 60
جلیل زاده نوساز سامانه آدان CNG-Gasoline 750 250
شماره 4 تازه شهر CNG-Gasoline 750 250
دعاگو نوساز سامانه آدان CNG-Gasoline 2000 250
برادران میرزایی نوساز سامانه آدان CNG-Gasoline 2000 250
فتح عليزاده نوساز سامانه آدان CNG-Gasoline 500 60
مهاباد2(كارون) نوساز سامانه آدان CNG 1000 60
پل دشت نوساز سامانه آدان CNG 1000 60
خدمات شهري نوساز سامانه آدان CNG 1500 250
ايواوغلي نوساز سامانه آدان CNG 1000 60
منيژه غني زاده رضايي-حبیب زاده نوساز سامانه آدان CNG 2000 250
بازرگان نوساز سامانه آدان CNG 1000 60
بزرگراه ولايت نوساز سامانه آدان CNG 2000 250
ماكو نوساز سامانه آدان CNG 1000 60
اولدوز نوساز سامانه آدان CNG-Gasoline 2000 250
گلوانی نوساز سامانه آدان CNG 2000 250
المهدی /خوشبختلو نوساز سامانه آدان CNG 2000 250
قره ضیاءالدین نوساز سامانه آدان CNG 2000 250
بیلوردی نوساز سامانه آدان CNG-Gasoline 750 60
كلیبر (بکشزاده) نوساز سامانه آدان CNG-Gasoline 750 60
مرند 3 نوساز سامانه آدان CNG-Gasoline 750 60
رستمي-خاتم الانبیا نوساز سامانه آدان CNG-Gasoline 2000 250
جعفر لاهوتي (امیری 2)-الماس غرب نوساز سامانه آدان CNG-Gasoline 2000 250
امیری نوساز سامانه آدان CNG-Gasoline 1000 60
بستان آباد نوساز سامانه آدان CNG 1500 250
مراغه نوساز سامانه آدان CNG 1500 250
ترمينال اتوبوسراني(كسائي) نوساز سامانه آدان CNG 1500 250
سه راه فرودگاه نوساز سامانه آدان CNG 1500 250
ميدان تره بار(سبزه ميدان) نوساز سامانه آدان CNG 1500 250
سراب نوساز سامانه آدان CNG 1500 250
بناب نوساز سامانه آدان CNG 1500 250
شهرك فرشته(جماران) نوساز سامانه آدان CNG 1500 250
35 متري لاله نوساز سامانه آدان CNG 1500 250
هادي شهر نوساز سامانه آدان CNG 1500 250
پليس راه مرند نوساز سامانه آدان CNG 1000 60
جلفا-ARD014 نوساز سامانه آدان CNG 2000 250
شرفخانه نوساز سامانه آدان CNG 1000 60
قره آغاج نوساز سامانه آدان CNG 1000 60
خامنه نوساز سامانه آدان CNG 1000 60
تسوج نوساز سامانه آدان CNG 1000 60
خاروانا نوساز سامانه آدان CNG 1000 60
يامچي نوساز سامانه آدان CNG 1000 60
کشکسرای نوساز سامانه آدان CNG 1000 60
داداشی نیایش تبریز نوساز سامانه آدان CNG 2000 250
زارع نوآوران صنعت سبز CNG-Gasoline 500 60
گنج پدر نوآوران صنعت سبز CNG-Gasoline 500 60
رضي نوآوران صنعت سبز CNG 1000 60
هير نوآوران صنعت سبز CNG 1000 60
ارجستانARD003 نوآوران صنعت سبز CNG 2000 250
نیر نوآوران صنعت سبز CNG 1000 60
شهرک داد گستری-ARD-011 نوآوران صنعت سبز CNG 2000 250
خلخال نوآوران صنعت سبز CNG 1000 60
جعفرآباد مغان نوآوران صنعت سبز CNG 1000 60
نمين نوآوران صنعت سبز CNG 1000 60
آنگوت نوآوران صنعت سبز CNG 1000 60
لاهرود نوآوران صنعت سبز CNG 1000 60
عنبران نوآوران صنعت سبز CNG 1000 60
هشتچین نوآوران صنعت سبز CNG 1000 60
کورائیم نوآوران صنعت سبز CNG 1000 60
فيروزآباد نوآوران صنعت سبز CNG 1000 60
کلور نوآوران صنعت سبز CNG 1000 60
رسالت کرکوند نوساز سامانه آدان CNG-Gasoline 750 60
ولیعصر (المهدی) نوساز سامانه آدان CNG-Gasoline 750 60
ولیعصر بیدگل نوساز سامانه آدان CNG-Gasoline 750 60
ترابی حسین آباد نوساز سامانه آدان CNG-Gasoline 500 60
چادگانی پور نوساز سامانه آدان CNG-Gasoline 750 60
جام جم نوساز سامانه آدان CNG-Gasoline 250 60
خميني شهر(حاج حيدري) نوساز سامانه آدان CNG-Gasoline 250 60
ايران پور نوساز سامانه آدان CNG-Gasoline 500 60
نظافت (والفجر) نوساز سامانه آدان CNG-Gasoline 1000 60
دانشمند نوساز سامانه آدان CNG-Gasoline 500 60
ضیایی نوساز سامانه آدان CNG-Gasoline 500 60
مخلصی نوساز سامانه آدان CNG-Gasoline 500 60
نوربخش اصفهان نوساز سامانه آدان CNG-Gasoline 250 60
بهارستان نوساز سامانه آدان CNG-Gasoline 500 60
صمدی درچه نوساز سامانه آدان CNG-Gasoline 250 60
موهبت نوساز سامانه آدان CNG-Gasoline 500 60
شاهين شهر نوساز سامانه آدان CNG 1500 250
خميني شهر نوساز سامانه آدان CNG 1500 250
نائين نوساز سامانه آدان CNG 1500 250
كوهپايه نوساز سامانه آدان CNG 1500 250
خوانسار1 نوساز سامانه آدان CNG 1000 60
گوگد نوساز سامانه آدان CNG 1500 250
قهدريجان نوساز سامانه آدان CNG 1000 60
خيابان معراج نوساز سامانه آدان CNG 1500 250
اردستان نوساز سامانه آدان CNG 1500 250
دهق نوساز سامانه آدان CNG 1000 60
مهاباد نوساز سامانه آدان CNG 2000 250
ولي الله زارعي خوابجاني نوساز سامانه آدان CNG 1500 250
نصيري نوساز سامانه آدان CNG 2000 250
رحيم اصغري1- جایگاه اختصاصی مرکزی البرز تجهیز گستران گاز البرز CNG-Gasoline 2000 250
رحيم اصغري2- جایگاه اختصاصی مرکزی البرز تجهیز گستران گاز البرز CNG-Gasoline 2000 250
مردآباد ماهدشت (ايلياد) CNG-Gasoline 500 60
حصارک CNG-Gasoline 500 60
قره چایی ( علی) تجهیز گستران گاز البرز CNG-Gasoline 500 60
امام خميني فرديس تجهیز گستران گاز البرز CNG 1500 250
اشتهارد تجهیز گستران گاز البرز CNG 1000 60
منوچهر سعادت کيا تجهیز گستران گاز البرز CNG 2000 250
اتوبوسراني(عبادي) تجهیز گستران گاز البرز CNG 2000 250
شهرداری ماهدشت کرج -TEH109-جایگاه مسکن مهر تجهیز گستران گاز البرز CNG 2000 250
شرکتی دیر آرتین سامانه کوشا CNG-Gasoline 750 60
اهرم آرتین سامانه کوشا CNG 1000 60
كمربندي آرتین سامانه کوشا CNG 2000 250
ضرغام میهنی تجهیز گستران گاز البرز CNG 2000 250
شرکتی شماره 7(لشكر) تجهیز گستران گاز البرز CNG-Gasoline 250 60
شرکتی شماره 12(دماوند) تجهیز گستران گاز البرز CNG-Gasoline 250 60
شرکتی شماره 10(خ قزوين) تجهیز گستران گاز البرز CNG-Gasoline 250 60
شرکتی شماره 18(كميل) تجهیز گستران گاز البرز CNG-Gasoline 250 60
شرکتی شماره 16(رجايي) تجهیز گستران گاز البرز CNG-Gasoline 500 60
شرکتی شماره 29(ستارخان) تجهیز کاران صنعت تام CNG-Gasoline 500 60
يادمان 180 تجهیز گستران گاز البرز CNG-Gasoline 1500 250
گروه بهمن تجهیز کاران صنعت تام CNG-Gasoline 250 60
كرباسيان تجهیز کاران صنعت تام CNG-Gasoline 1500 250
جیلارد تجهیز کاران صنعت تام CNG-Gasoline 500 60
صمیمی تجهیز گستران گاز البرز CNG-Gasoline 1500 250
جهان بهرام تجهیز کاران صنعت تام CNG-Gasoline 500 60
مریم حسینی تجهیز گستران گاز البرز CNG-Gasoline 500 60
قلعه گبري1(شهداي علايين1) تجهیز گستران گاز البرز CNG 2000 250
تختي تجهیز کاران صنعت تام CNG 1500 250
پارس خودرو تجهیز کاران صنعت تام CNG 1000 60
ديوان محاسبات خدمات پس از فروش تامکار CNG 24 1
سازمان بازرسي خدمات پس از فروش تامکار CNG 24 1
قلعه گبري2(شهداي علايين2) تجهیز گستران گاز البرز CNG 2000 250
روزنامه اطلاعات خدمات پس از فروش تامکار CNG 250 60
مهدي و ابراهيم آقابالي 1 تجهیز گستران گاز البرز CNG 2000 250
مهدي و ابراهيم آقابالي 2 تجهیز گستران گاز البرز CNG 2000 250
خليل عرب عامري تجهیز کاران صنعت تام CNG-Gasoline 2000 250
ابراهيم شارخي رضايي تجهیز گستران گاز البرز CNG 2000 250
حسيني فرد 2 تجهیز کاران صنعت تام CNG 750 250
شهید یاسینی 1 تجهیز گستران گاز البرز CNG 2000 250
قدس2-1 تجهیز گستران گاز البرز CNG 2000 250
فتح 1 تجهیز کاران صنعت تام CNG 2000 250
شکوفه TEH062 تجهیز گستران گاز البرز CNG 2000 250
شقایقTEH063 تجهیز گستران گاز البرز CNG 2000 250
قدس 2-2-KAR016 تجهیز گستران گاز البرز CNG 2000 250
شهداي پارچين 1 تجهیز گستران گاز البرز CNG 2000 250
شهداي پارچين 2 تجهیز گستران گاز البرز CNG 2000 250
شادمهر تربت حیدریه //انبار هسا-TEH109- پايانه شرق جدید بدون نماینده CNG 2000 250
فتح 2 تجهیز کاران صنعت تام CNG 2000 250
شهید یاسینی 2 تجهیز گستران گاز البرز CNG 2000 250
بن نوساز سامانه آدان CNG-Gasoline 250 60
لردگان نوساز سامانه آدان CNG-Gasoline 500 60
بلداجی نوساز سامانه آدان CNG-Gasoline 500 60
شهركرد نوساز سامانه آدان CNG 1500 250
تعاونی بردسکن شهید دلشاد تعاونی پیشرو صنعت سبز شاهوار CNG-Gasoline 750 250
محمد رسول الله تعاونی پیشرو صنعت سبز شاهوار CNG-Gasoline 500 60
جهانی پور (فدک) تعاونی پیشرو صنعت سبز شاهوار CNG-Gasoline 250 60
ایران خودرو مشهد تعاونی پیشرو صنعت سبز شاهوار CNG-Gasoline 500 60
شهید مهاجر سرخس تعاونی پیشرو صنعت سبز شاهوار CNG-Gasoline 250 60
تعاونی سنگ بست (قائمی) تعاونی پیشرو صنعت سبز شاهوار CNG-Gasoline 250 60
قادري تعاونی پیشرو صنعت سبز شاهوار CNG 2000 250
محمد منتظر تربتي تعاونی پیشرو صنعت سبز شاهوار CNG 2000 250
مرادی مشهد تعاونی پیشرو صنعت سبز شاهوار CNG 2000 250
آشخانه تعاونی پیشرو صنعت سبز شاهوار CNG 1000 60
قاضي 2 تعاونی پیشرو صنعت سبز شاهوار CNG 1000 60
پيش قلعه تعاونی پیشرو صنعت سبز شاهوار CNG 1000 60
شرکت مهیاران کارون آرتین سامانه کوشا CNG-Gasoline 750 60
شرکتی دزفول جاده شمس آباد آرتین سامانه کوشا CNG-Gasoline 250 60
شرکتی دزفول جاده شوشتر آرتین سامانه کوشا CNG-Gasoline 250 60
حاج كاظم سياحي آرتین سامانه کوشا CNG-Gasoline 500 60
شرکتی انديمشک آرتین سامانه کوشا CNG-Gasoline 500 60
عبدالله نژاد آرتین سامانه کوشا CNG-Gasoline 500 60
مهرابی آرتین سامانه کوشا CNG-Gasoline 250 60
حيدری شوش آرتین سامانه کوشا CNG-Gasoline 500 60
سويدی اهواز آرتین سامانه کوشا CNG-Gasoline 500 60
هفتگل آرتین سامانه کوشا CNG-Gasoline 250 60
تعاونی 71 آرتین سامانه کوشا CNG-Gasoline 250 60
محمد بدرقه آرتین سامانه کوشا CNG-Gasoline 1000 60
عبدالرضا ساعدي کیانشهر آرتین سامانه کوشا CNG 2000 250
حيدر عساکره-قدس بندر امام آرتین سامانه کوشا CNG 1000 60
مهرابي کوشکي جمشید آرتین سامانه کوشا CNG 2000 250
مسجد سليمان آرتین سامانه کوشا CNG 2000 250
ملاثاني آرتین سامانه کوشا CNG 1000 60
1 اهواز گلف آرتین سامانه کوشا CNG 2000 250
2 اهواز گلف آرتین سامانه کوشا CNG 2000 250
3 اهواز گلف آرتین سامانه کوشا CNG 2000 250
شادگان آرتین سامانه کوشا CNG 1000 60
الوان- پارک دولت kho044 آرتین سامانه کوشا CNG 1000 60
مجتمع آفتاب تجهیز گستران گاز البرز CNG-Gasoline 2000 250
تاریوردی تجهیز گستران گاز البرز CNG-Gasoline 250 60
ابهر1(جاده قيدار) تجهیز گستران گاز البرز CNG 1500 250
غزالی شمالی 1 تجهیز گستران گاز البرز CNG 2000 250
غزال جنوبي 2-ZAN 011 تجهیز گستران گاز البرز CNG 2000 250
ضامن آهو تجهیز کاران صنعت تام CNG-Gasoline 750 250
كريمي تجهیز کاران صنعت تام CNG-Gasoline 1000 60
شرکت بهسان سوخت سبز(میر -یوردخانی)2000 تجهیز کاران صنعت تام CNG-Gasoline 2000 250
رازی دامغان تجهیز کاران صنعت تام CNG-Gasoline 1000 60
دامغان تعاونی پیشرو صنعت سبز شاهوار CNG 1500 250
ايوانكي تجهیز کاران صنعت تام CNG 1500 250
جاده بسطام تجهیز کاران صنعت تام CNG 1500 250
آرادان تجهیز کاران صنعت تام CNG 1500 250
ميدان جهاد تجهیز کاران صنعت تام CNG 1500 250
پارك سوكان تجهیز کاران صنعت تام CNG 1500 250
شهيد بهشتي شاهرود تعاونی پیشرو صنعت سبز شاهوار CNG 1500 250
شركت تعاوني تاكسيراني شاهرود تعاونی پیشرو صنعت سبز شاهوار CNG 2000 250
ابراهيميان تجهیز کاران صنعت تام CNG 2000 250
كوثر-SEM 015 تعاونی پیشرو صنعت سبز شاهوار CNG 2000 250
ابراهیم زارع آرتین سامانه کوشا CNG-Gasoline 750 60
صمیمی- مهدیه کازرون آرتین سامانه کوشا CNG-Gasoline 750 60
شرکتی کازرون آرتین سامانه کوشا CNG-Gasoline 250 60
شرکتی داراب آرتین سامانه کوشا CNG-Gasoline 250 60
سروستان حيدري آرتین سامانه کوشا CNG-Gasoline 250 60
ابراهيم پور آرتین سامانه کوشا CNG-Gasoline 500 60
مرودشت شیراز-پارسه1 آرتین سامانه کوشا CNG-Gasoline 500 60
نیروی هوایی 1 آرتین سامانه کوشا CNG-Gasoline 500 60
نیکان (موسوی) آرتین سامانه کوشا CNG-Gasoline 500 60
امام حسین (ع) آرتین سامانه کوشا CNG-Gasoline 500 60
چیت سازان آرتین سامانه کوشا CNG-Gasoline 500 60
رحمانیان جهرم آرتین سامانه کوشا CNG-Gasoline 500 60
فيروز آباد آرتین سامانه کوشا CNG 1000 60
ايزد خواست آرتین سامانه کوشا CNG 1000 60
کاظم روحانی (سروستان ) آرتین سامانه کوشا CNG 1000 60
رجبعلي مقدم فيروزآبادي آرتین سامانه کوشا CNG 1000 60
قدس مرودشت آرتین سامانه کوشا CNG 1000 60
تاكسيراني- ساحلی آرتین سامانه کوشا CNG 1000 60
کوار آرتین سامانه کوشا CNG 1000 60
صغاد آرتین سامانه کوشا CNG 1000 60
بانیانی شیراز آرتین سامانه کوشا CNG 2000 250
مصطفایی کازرون آرتین سامانه کوشا CNG 1000 60
سینا دشت تجهیز گستران گاز البرز CNG-Gasoline 750 60
رز قزوین تجهیز کاران صنعت تام CNG-Gasoline 2000 250
آوج تجهیز کاران صنعت تام CNG 1500 250
محمودآباد نمونه تجهیز گستران گاز البرز CNG 1500 250
الوند تجهیز گستران گاز البرز CNG 1500 250
دانسفهان تجهیز گستران گاز البرز CNG 1500 250
بوئين زهرا تجهیز گستران گاز البرز CNG 1000 60
محمدیه تجهیز گستران گاز البرز CNG 2000 250
خاطره جاوید پرهام صنعت سبز بیان CNG-Gasoline 750 60
میدانک (دانشور) پرهام صنعت سبز بیان CNG-Gasoline 250 60
نیزار( پوربافرانی) پرهام صنعت سبز بیان CNG-Gasoline 500 60
اختر كاوان نوساز سامانه آدان CNG-Gasoline 750 60
اردشير هادي(افق) نوساز سامانه آدان CNG-Gasoline 2000 250
ترمينال نوساز سامانه آدان CNG 1500 250
شهرداری سروآباد نوساز سامانه آدان CNG 1000 60
مريوان بلوار بسیج نوساز سامانه آدان CNG 1500 250
شهرداری دهگلان نوساز سامانه آدان CNG 1000 60
قروه نوساز سامانه آدان CNG 1500 250
بانه نوساز سامانه آدان CNG 2000 250
رحمت الله ميركي نوساز سامانه آدان CNG 2000 250
قادر خانزاده نوساز سامانه آدان CNG 2000 250
تعاونی كوهبنان خدمات پس از فروش تامکار CNG-Gasoline 750 60
شرکتی سیرجان خدمات پس از فروش تامکار CNG-Gasoline 2000 250
شرکتی بافت کرمان آرتین سامانه کوشا CNG-Gasoline 250 60
کامرانی (دشت حر) نوساز سامانه آدان CNG-Gasoline 750 250
راه نجف نوساز سامانه آدان CNG-Gasoline 750 250
کامرانی نوساز سامانه آدان CNG-Gasoline 750 250
جوانرود-هلانیه نوساز سامانه آدان CNG 1000 60
حسين و جواد طاهراصلاني نوساز سامانه آدان CNG 1000 60
كوروش سوادگر نوساز سامانه آدان CNG 2000 250
منصوري(ايران خودرو) آرتین سامانه کوشا CNG-Gasoline 500 60
شهرك ولايت آرتین سامانه کوشا CNG 1000 60
دوگنبدان آرتین سامانه کوشا CNG 1000 60
آبتين بخشايي1 آرتین سامانه کوشا CNG 1000 60
علی اکبر کرمیان آرتین سامانه کوشا CNG 2000 250
آبتين بخشايي2 آرتین سامانه کوشا CNG 2000 250
چرام آرتین سامانه کوشا CNG 1000 60
حسینی آقای لطفی CNG-Gasoline 250 60
لطفی گلستان آقای لطفی CNG 2000 250
ميدان گيل نوآوران صنعت سبز CNG 1500 250
غازيان نوآوران صنعت سبز CNG 1500 250
رشت(نخودچهر) نوآوران صنعت سبز CNG 1500 250
رستم آباد نوآوران صنعت سبز CNG 1500 250
منجيل نوآوران صنعت سبز CNG 1500 250
سنگر نوآوران صنعت سبز CNG 1500 250
كمربندي آستارا نوآوران صنعت سبز CNG 1000 60
شلمان نوآوران صنعت سبز CNG 1000 60
لاهيجان نوآوران صنعت سبز CNG 1000 60
بلوار شهدا(تازه آباد) نوآوران صنعت سبز CNG 1000 60
پره سر نوآوران صنعت سبز CNG 1000 60
سياهكل نوآوران صنعت سبز CNG 1000 60
حسن مهدي زاده نوآوران صنعت سبز CNG 1000 60
بندر انزلی نوآوران صنعت سبز CNG 2000 250
لاكان نوآوران صنعت سبز CNG 1000 60
چالانچولان پرهام صنعت سبز بیان CNG-Gasoline 750 60
الوندیان پرهام صنعت سبز بیان CNG-Gasoline 750 250
کونانی (کوهدشت) پرهام صنعت سبز بیان CNG-Gasoline 500 60
برومند سوري پرهام صنعت سبز بیان CNG 2000 250
زاغه پرهام صنعت سبز بیان CNG 1000 60
عنایت زاده2 نوآوران صنعت سبز CNG-Gasoline 750 250
سروری نوآوران صنعت سبز CNG-Gasoline 750 250
حمیدیان نوآوران صنعت سبز CNG-Gasoline 500 60
داوديان نوآوران صنعت سبز CNG-Gasoline 500 60
کوچک نژاد نوآوران صنعت سبز CNG-Gasoline 500 60
کیان پور نوآوران صنعت سبز CNG-Gasoline 500 60
محمودآباد نوآوران صنعت سبز CNG 1500 250
نور نوآوران صنعت سبز CNG 1500 250
بهشهر نوآوران صنعت سبز CNG 1500 250
بابل نوآوران صنعت سبز CNG 1500 250
رقيه عليزاده گودرزي نوآوران صنعت سبز CNG 2000 250
نراق پرهام صنعت سبز بیان CNG-Gasoline 750 60
غریبی (تعاونی 31) پرهام صنعت سبز بیان CNG-Gasoline 250 60
شهکوبه پرهام صنعت سبز بیان CNG-Gasoline 250 60
فرمهین پرهام صنعت سبز بیان CNG-Gasoline 250 60
دادي زاده آرتین سامانه کوشا CNG-Gasoline 2000 250
کیوان نوساز سامانه آدان CNG-Gasoline 750 250
آورزمان نوساز سامانه آدان CNG-Gasoline 750 250
نیكخواه نوساز سامانه آدان CNG-Gasoline 750 60
نظري نوساز سامانه آدان CNG-Gasoline 500 60
نصرتي نوساز سامانه آدان CNG-Gasoline 500 60
فامنين نوساز سامانه آدان CNG 2000 250
اسدآباد نوساز سامانه آدان CNG 2000 250
پايانه بار نوساز سامانه آدان CNG 2000 250
اقبال اقباليان نوساز سامانه آدان CNG 2000 250
شرکتی تفت آرتین سامانه کوشا CNG-Gasoline 250 60
شرکتی ابرکوه آرتین سامانه کوشا CNG-Gasoline 250 60
دولت آباد (یزد) آرتین سامانه کوشا CNG-Gasoline 500 60
خضرآباد آرتین سامانه کوشا CNG 1500 250
بولوار كوثر آرتین سامانه کوشا CNG 1500 250
عقدا آرتین سامانه کوشا CNG 1000 60
بلوار مدرس شمال آرتین سامانه کوشا CNG 2000 250
ولی امر نوساز سامانه آدان CNG 1500 250
میانه نوساز سامانه آدان CNG 1500 250
توانیر نوساز سامانه آدان CNG 1500 250
وادی رحمت نوساز سامانه آدان CNG 1500 250
گلابتون تامکارگاز Gasoline 45000 Lit